Aanbod

De integratieve benadering gaat ervan uit dat de psychische, sociale, lichamelijke en spirituele factoren van een mens elkaar beïnvloeden en één samenhangend geheel vormen.
Jij staat in jouw traject centraal en jouw proces is geen ‘one size fits all’. Samen gaan we op zoek naar wat bij jou past om aan de slag te gaan met de vraagstukken die op dit moment in jouw leven spelen.
En waar gaan we dan naartoe? Je ontdekt en verkent verschillende puzzelstukjes en hoe ze bij elkaar kunnen passen. Terwijl je al die stukjes van de puzzel in elkaar past, krijg je meer overzicht, inzicht en regie en ontstaat er nieuwe keuzevrijheid.
Coaching en therapie bestaat niet alleen uit praten over je emoties, behoeften en verlangens. Je gaat ook meer ervaren en voelen en kan zo beter contact maken met dat waar je naar verlangt.

Mijn achtergrond heeft mij gevormd in hoe ik omga met de ander. Gedurende mijn leven heb ik me altijd vanaf de zijlijn verdiept in psychologische processen, in wat mensen beweegt en in wat nodig is tijdens crises.

Zelf heb ik ontdekt hoe mooi het is om met compassie en zonder oordeel te kijken naar je eigen proces. Ik heb geleerd om meer open te staan voor dat wat je in de weg staat, om stappen te zetten, in beweging te komen en onderweg te zijn naar dat waar je hart naar verlangt. Doordat ik ook zelf aan de andere kant heb gestaan, weet ik hoe ongemakkelijk het kan zijn om je eigen pijn en falen onder ogen te komen. Tegelijk heb ik ook geleerd om te proeven van Gods goedheid en om de vrede die iedereen zoekt, niet in omstandigheden maar bij Hem te vinden. Doordat ik me aanvaard weet en voel, leer ik te leven vanuit die volheid en die harmonie.

Mijn eigen ervaring kan ik gebruiken om jou ook meer inzicht te helpen krijgen in je afweermechanismen. Je leert daar met mildheid naar te kijken en je kunt je vervolgens verder bewegen voorbij je copingstrategieën van bijvoorbeeld een hoge lat, controle houden of vermijding. Je leert actief verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen welzijn, waardoor je meer ruimte en blijdschap kan ervaren. Je ontdekt hoe je je op een fijnere manier kan verhouden tot de andere mensen die in je leven belangrijk voor je zijn. Hoe je op een meer wezenlijke manier in relaties en vriendschappen kunt geven en ontvangen.

Uitgangspunt bij praktijk Tembi is ruimte en respect voor jouw mening en jouw wereldbeeld. Daar sluit ik op aan. Door mijn achtergrond en opleiding is het mogelijk om naast de verbinding met jezelf, de wereld en de ander, ook de verbinding met God te betrekken in jouw proces, vanuit een christelijke levensvisie.
Voor mij is God de Schepper, de bron van mijn bestaan. Mijn verlangen is om het hart van Jezus te kennen, zoals we ook ten volle gekend en geliefd zijn.

Wandelcoaching is ook een mogelijkheid. Het kan goed zijn om letterlijk in beweging te komen en om nieuwe energie op te doen in de natuur. Ook online-sessies zijn een optie.

C.S. Lewis: “Not all those who wander are lost.”

Waarvoor kun je bij mij terecht?

Je kunt bij mij terecht voor uitdagingen op het gebied van:

 • keuzevrijheid
 • kwetsbaarheid en verbinding
 • balans in werk en privé
 • overbelasting of depressie
 • zingeving en geloven
 • opvoeding en gezin
 • ingewikkelde familiepatronen
 • assertiviteit binnen je relatie of in vriendschappen
 • omgaan met stress of angst
 • gezondere keuzes maken
 • intercultureel contact in werk of privé
 • emigratie en terugkeer.