Coaching en therapie

Integratieve coaching & therapie.  De integratieve benadering gaat ervan uit dat de psychische, sociale, lichamelijke en spirituele factoren van een mens elkaar beïnvloeden en één samenhangend geheel vormen. Helemaal jezelf worden en zijn, met acceptatie van alles wat er in jou is. Dat je in alle aspecten van je ZIJN een eenheid vormt – hoofd, hart, lichaam en ziel. Helemaal in harmonie in wat je denkt, voelt, waar je behoefte aan hebt en wat je doet. 

Samen gaan we op zoek naar wat bij jou past om aan de slag te gaan met de vraagstukken die op dit moment in jouw leven spelen. Jij staat in jouw traject centraal en jouw proces is geen ‘one size fits all’.
En waar gaan we dan naartoe? Je ontdekt en verkent verschillende puzzelstukjes en hoe ze bij elkaar kunnen passen. Terwijl je al die stukjes van de puzzel in elkaar past, krijg je meer overzicht, inzicht en regie en ontstaat er nieuwe keuzevrijheid.

Integratieve coaching en therapie bestaat niet alleen uit praten over je emoties, behoeften en verlangens. Je gaat ook meer ervaren en voelen, en kan zo beter contact maken met dat waar je naar verlangt. Daarbij maak ik ook gebruik van ervaringsgerichte interventies en werken in jouw binnenwereld. 

Zelf heb ik ontdekt hoe mooi het is om met compassie en zonder oordeel, nieuwsgierig om te gaan met je eigen proces. Doordat ik ook zelf aan de andere kant heb gestaan, weet ik hoe ongemakkelijk het kan zijn om je eigen pijn onder ogen te komen. Doordat ik me aanvaard weet en voel, leer ik te leven vanuit die volheid en die harmonie.

Mijn eigen ervaring kan ik gebruiken om jou ook meer inzicht te helpen krijgen in je pijnlijke emoties en je copingsmechanismen. Je leert daar met mildheid naar te kijken en je kunt je vervolgens verder bewegen voorbij je copingstrategieën van bijvoorbeeld een hoge lat, alles onder controle te willen houden of je neiging om te  vermijden. Je leert actief verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen welzijn, waardoor je meer ruimte, vrijheid en blijdschap kan gaan ervaren. Je ontdekt hoe je je op een fijnere manier kan verhouden tot de andere mensen die in je leven belangrijk voor je zijn. En hoe je op een meer wezenlijke manier in relaties en vriendschappen kunt geven en ontvangen.

Uitgangspunt bij praktijk Tembi is dat er ruimte en respect is voor jouw mening, jouw beleving en jouw wereldbeeld. Daar sluit ik op aan. Je mag daarin verwachten dat ik me, wanneer gewenst, neutraal en open opstel. Het gaat in de sessies om jou. In privé en in werkverband kan ik goed door één deur met mensen van allerlei achtergronden en (geloofs-)overtuigingen. 

Door mijn achtergrond is het ook mogelijk om, naast de verbinding met jezelf, de wereld en de ander, ook de verbinding met God te betrekken in jouw proces, vanuit een christelijke levensvisie.  Voor mij is God de bron van mijn bestaan. Hij is mijn Maker, Gids, Vader en Vriend. Ik heb ontdekt dat ik mag proeven van Gods goedheid en heb ervaren dat ik echte vrede bij Hem kan vinden. Mijn verlangen is om Gods hart te kennen, zoals we ook ten volle gekend en geliefd zijn. Als dit ook bij jou past, kan ik ook op dit vlak met je oplopen en kunnen we het in hoeverre jij dat wenst betrekken bij de coaching en therapie. 

Wandelcoaching is ook een mogelijkheid. Het kan goed zijn om letterlijk in beweging te komen en om nieuwe energie op te doen in de natuur. Vanuit die beweging kan er ook in jouw hoofd en hart ruimte ontstaan om je open te stellen voor nieuwe paden. 

Ook online-sessies zijn een goede optie wanneer afstand een ding is. Jouw reis in de diepte is zelfs mogelijk van achter een beeldscherm in je eigen huis!

De reis is het doel, en, zoals Tolkien het verwoordt: 

‘Not all those who wander are lost’ 

Waarvoor kun je bij mij terecht?

Je kunt bij mij terecht voor uitdagingen op het gebied van …

 • keuzevrijheid
 • intercultureel contact in werk of privé
 • kwetsbaarheid en grenzen stellen
 • eenzaamheid
 • balans in werk en privé
 • opvoeding en gezin
 • omgaan met verlieservaringen of trauma 
 • overbelasting, burn-out of depressie
 • angst- en paniekklachten
 • zingeving en zoeken naar God
 • familiepatronen
 • assertiviteit en in contact staan met je behoeften
 • autonomie versus authenticiteit binnen je relatie of in vriendschappen
 • omgaan met stress 
 • opgroeien in meerdere culturen
 • emigratie en terugkeer